Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Dispoziții generale
Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sînt întocmite în conformitate cu cerințele legii „cu Privire la date cu caracter personal” și stabilește modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal, întreprinse de Espresso italiano SRl (în continuare – Operator).
1.1. Operatorul își propune cel mai important scop și condiție pentru desfășurarea activității sale respectarea drepturilor și libertăților omului și cetățeanului în prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv protecția drepturilor la viața privată, secretul personal și familial.
1.2. Această politică a operatorului privind prelucrarea datelor cu caracter personal (în continuare – politică) se aplică tuturor informațiilor pe care Operatorul le poate obține despre vizitatorii site-ului web http://caffecarraro.md Oh.

2. Conceptele de bază utilizate în politică
2.1. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal-prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de calcul;
2.2. Blocarea datelor cu caracter personal-încetarea temporară a Prelucrării Datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru a clarifica datele cu caracter personal);
2.3. Site-ul web este o colecție de materiale grafice și informative, precum și programe pentru mainframe și baze de date care asigură disponibilitatea lor pe internet la o adresă de rețea http://caffecarraro.md;
2.4. Sistemul informațional de date cu caracter personal-totalitatea datelor cu caracter personal conținute în bazele de date și care asigură prelucrarea tehnologiilor informaționale și a mijloacelor tehnice;
2.5. Depersonalizarea datelor cu caracter personal-acțiuni care nu pot fi determinate fără a utiliza informații suplimentare, apartenența datelor cu caracter personal către un anumit utilizator sau alt subiect al datelor cu caracter personal;
2.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice act (operațiune) sau ansamblu de acțiuni (operațiuni), efectuate cu ajutorul mijloacelor de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de mijloace cu datele personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, caietul de sarcini (actualizare, modificare, extragere, utilizarea, transmiterea (difuzarea, prezentarea, acces), обезличивание, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal;
2.7. Operator – organ de stat, municipal, autoritatea, persoana juridică sau fizică, de sine stătător sau împreună cu alții, organizează și (sau) care efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și care determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, compoziția de date cu caracter personal supuse prelucrării, acțiunile (operațiunile), comise cu datele personale;
2.8. Date personale – Orice informație referitoare direct sau indirect la un anumit utilizator sau la un anumit site web http://caffecarraro.md;
2.9. Utilizator-orice vizitator al site-ului http://caffecarraro.md;
2.10. Furnizarea de date cu caracter personal-acțiuni menite să dezvăluie date cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane;
2.11. Distribuirea de date cu caracter personal – orice acțiune care vizează dezvăluirea de date cu caracter personal la dispoziția unui cerc nelimitat de persoane (transfer de date cu caracter personal) sau pe familiarizarea cu datele personale ale unui cerc nelimitat de persoane, inclusiv publicarea datelor cu caracter personal în mass-media, cazare in informaționale de telecomunicații rețele sau furnizarea de acces la datele cu caracter personal în orice alt mod;
2.12. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal-transmiterea datelor cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către autoritatea unui stat străin, unei persoane fizice sau străine juridice;
2.13. Distrugerea datelor cu caracter personal – orice acțiune, în urma cărora datele cu caracter personal sunt distruse iremediabil, incapacitatea de recuperare ulterioară a conținutului datelor cu caracter personal în sistemul informațional de date cu caracter personal și (sau) sunt distruse materiali de date cu caracter personal.

3. Operatorul poate procesa următoarele date personale ale utilizatorului
3.1. Numele, prenumele, patronimicul;
3.2. Adresă de e-mail;
3.3. Numere de telefon;
3.4. De asemenea, pe site se colectează și procesează date anonime despre vizitatori (inclusiv „cookie”) prin intermediul serviciilor de statistici pe Internet (Yandex Metrica și Google Analytics și altele).
3.5. Datele de mai sus, în continuare, prin textul Politicii, sunt combinate cu conceptul general de date cu caracter personal.

4. Obiectivele prelucrării datelor cu caracter personal
4.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal ale utilizatorului este informarea utilizatorului prin trimiterea de e-mailuri; acordarea accesului utilizatorului la servicii, informații și/sau materiale conținute pe site.
4.2. De asemenea, operatorul are dreptul de a trimite utilizatorului notificări despre produse și servicii noi, oferte speciale și diverse evenimente. Utilizatorul poate refuza întotdeauna să primească mesaje informative prin trimiterea unui e-mail operatorului la o adresă de e-mail info@caffecarraro.md cu „renunțarea la notificările privind noile produse și servicii și oferte speciale”.
4.3. Datele anonime ale Utilizatorilor colectate prin intermediul serviciilor de statistici pe internet servesc la colectarea informațiilor despre acțiunile utilizatorilor de pe site, la îmbunătățirea calității site-ului și a conținutului acestuia.

5. Bazele juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal
5.1. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de Utilizator numai în caz de completare a acestora și/sau trimiterea de către Utilizator independent prin forme speciale, amplasate pe site-ul http://caffecarraro.md. Completând formularele relevante și/sau prin trimiterea de date cu caracter personal Operator, Utilizatorul este de acord cu această Politică.
5.2. Operatorul procesează datele de utilizator impersonale în cazul în care este permisă în setările browserului utilizatorului (este activată salvarea cookie-urilor și utilizarea tehnologiei JavaScript).

6. Modul de colectare, depozitare, transfer și alte tipuri de prelucrare a datelor cu caracter personal
Securitatea datelor cu caracter personal, procesate de operator, este asigurată prin implementarea măsurilor juridice, organizatorice și tehnice necesare pentru îndeplinirea deplină a cerințelor legislației în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
6.1. Operatorul asigură securitatea datelor cu caracter personal și ia toate măsurile posibile care exclud accesul la datele personale ale persoanelor neautorizate.
6.2. Datele personale ale Utilizatorului nu vor fi transmise niciodată, în niciun caz, unor terțe părți, cu excepția cazurilor legate de executarea legislației în vigoare.
6.3. În cazul în care constată o neregularitate a datelor cu caracter personal, Utilizatorul poate actualiza lor, prin direcția de Operatorul de notificare pe adresa de e-mail a Operatorului info@caffecarraro.md cu mențiunea „Actualizarea datelor cu caracter personal”.
6.4. Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este nelimitat. Utilizatorul poate în orice moment să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prin trimiterea de Operatorul de notificare prin e-mail la adresa de e-mail a Operatorului info@caffecarraro.md cu mențiunea „Opinie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

7. Transferul transfrontalier al datelor cu caracter personal
7.1. Operatorul, înainte de începerea transferului transfrontalier de date cu caracter personal, este obligat să se asigure că statul străin, pe teritoriul căruia se presupune transmiterea datelor cu caracter personal, asigură o protecție fiabilă a drepturilor subiecților datelor cu caracter personal.
7.2. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal pe teritoriul statelor străine, nu îndeplinesc cerințele de mai sus, poate fi efectuată numai în cazul în care există consimțămîntul în formă scrisă a subiectului datelor cu caracter personal la transferul transfrontalier de date cu caracter personal și/sau de executare a contractului, la care este subiect al datelor cu caracter personal.

8. Dispoziții finale
8.1. Utilizatorul poate obține orice clarificare cu privire la problemele de interes referitoare la prelucrarea datelor sale personale prin contactarea operatorului prin e-mail info@caffecarraro.md Oh.
8.2. Acest document va reflecta orice modificare a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de către operator. Politica funcționează pe termen nelimitat înainte de înlocuirea cu noua sa versiune.
8.3. Versiunea actuală a Politicii de acces liber este localizată pe Internet la adresa http://caffecarraro.md/policy/.

Updating…
  • Niciun produs în coș.